Skip to content


01.10.2012 |
 ECAS ha iniciat un nou procés de col·laboració amb el portal de recerca de feina InfoJobs que permetrà oferir públicament online la metodologia de treball desenvolupada per la Comissió d’Inserció Sociolaboral de la federació. Mitjançant un web específic, els materials de suport al procés d’orientació laboral dels joves creats per ECAS sota la direcció de la consultora Marta Colomer, es posaran a disposició de totes les entitats, els professionals i els joves que cerquen feina. L’objectiu es optimitzar la difusió i la usabilitat d’una eina provada i validada per una desena d’entitats membres d’ECAS: ACIDH, Associació Casal dels Infants, Associació Col·lectiu de Cultura Popular, Fundació Adsis, Fundació Comtal, Fundació Marianao, Salesians Sant Jordi – Martí Codolar, Suara Cooperativa i CIJCA – Col·lectiu Iniciatives Juvenils Contra l‟Atur.

La metodologia de treball inclou una Carpeta de suport tècnic per a l’orientador laboral i un Portafolis del projecte professional per al jove que faciliten el procés d’orientació per a la recerca de feina. Els materials complementen dues publicacions elaborades també per la Comissió d’Inserció Sociolaboral d’ECAS i disponibles online: el Diccionari normatiu de competències transversals clau per a l’ocupabilitat de joves i la Proposta metodològica d’inserció laboral per a joves. Ambdós treballs s’han dut a terme gràcies al suport del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat i el Fons Social Europeu.

Amb aquest nou acord entre ECAS i InfoJobs per oferir online una nova eina de millora de l’ocupabilitat dels joves consolida la línia de col·laboració entre la federació i el portal, iniciada ara fa tres anys amb la signatura d’un conveni per fomentar la inserció laboral dels col·lectius en risc i el compromís social del teixit empresarial.