Mitjançant l’Informe per a la millora del programa de Renda Mínima d’Inserció i la creació de nous recursos contra la pobresa i l’exclusió social, presentat aquest matí en roda de premsa, ECAS confia posar en marxa el més aviat possible un grup de treball interdepartamental amb el Govern per donar resposta a la creixent demanda d’ajuts i serveis socials. Les entitats que treballen amb col·lectius vulnerables detecten un increment del risc de pobresa i exclusió que requereix actuacions orientades a garantir els mínims per a una vida digna. L’informe recull les realitats observades per les organitzacions membres d’ECAS i apunta algunes de les vies que cal explorar urgentment per desenvolupar noves eiens que no deixin les persones excloses de la RMI en situació de desemparament.

El document descriu l’estat actual del programa de RMI en base a l’experiència de les entitats d’acció social, exposa les mancances i disfuncions detectades i alerta sobre les conseqüències de restringir l’accés a aquesta prestació sense preveure alternatives. El diagnòstic de les enitats constata la necessitat de revisar a fons el PIRMI amb una perspectiva integral i apostar per polítiques preventives. En la roda de premsa hi han intervingut Teresa Crespo, presidenta d’ECAS; Xavier Orteu, director d’Insercoop; i Meritxell Fernández, coordinadora del programa de RMI de Fundació Surt.

Recommended Posts