18.06.2020 | ECAS ens hem adherit a la campanya ‘Renda Bàsica Ara! I si no és ara, quan?’, que defensa la renda bàsica universal com a instrument imprescindible per garantir el dret a la vida amb dignitat i els mínims materials vitals. Alhora, demana replantejar de manera radical les polítiques dels serveis socials i socioeducatius.

En el manifest s’enumeren els motius pels quals hauria de ser un dret subjectiu, sense concebre-la com una solució definitiva ja que “no té sentit si no s’acompanya de polítiques públiques que reforcin el conjunt de les polítiques socials: l’educació i la sanitat públiques i universals; la garantia d’un habitatge digne (…); l’emergència climàtica i la transició ecològica, i, en definitiva, una major intervenció democràtica dels sistemes de producció i reproducció social.”

Adhesions

Recommended Posts