27.01.2022 | Notícia d’ECAS

ECAS dona suport a la iniciativa ciutadana per una Renda Bàsica Incondicional europea, que té l’objectiu d’introduir rendes bàsiques incondicionals a tota la UE per assegurar l’existència material de cada persona i les seves oportunitats de participar en la societat. La campanya ha d’arribar al milió de firmes abans del 25 de juny perquè tant la Comissió Europea com el Parlament Europeu donin audiència al seu equip organitzador, pronunciant-se a més sobre si recolzaran o no la proposta i si prendran accions per posar-la en marxa.

La iniciativa demana a la Comissió Europea que presenti una proposta de rendes bàsiques incondicionals que redueixin les disparitats regionals per tal de reforçar la cohesió econòmica, social i territorial a la Unió. Això faria realitat l’objectiu de la declaració conjunta del Consell Europeu, el Parlament Europeu i la Comissió Europea el 2017, que assegurava que “la UE i els seus Estats membre recolzaran uns sistemes de protecció social eficients, sostenibles i equitatius amb la finalitat de garantir una renda bàsica” per lluitar contra la desigualtat.

Les entitats d’acció social hem vist els darrers anys que les polítiques de garantia de rendes han estat insuficients i han quedat lluny dels seus objectius. A Catalunya, l’Ingrés Mínim Vital (IMV) arriba només al 5% de la població en risc de pobresa severa i la cobertura de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) ronda el 12% de la població en situació de pobresa. ECAS considera que cal un nou enfocament basat en drets i orientat a la justícia social, que tot garantint les condicions materials per una vida digna, permeti la plena ciutadania des de la llibertat i l’autonomia personal. Entenem que cal una transformació estructural basada en la prevenció i la redistribució.

Com vam manifestar en el document ‘Per què un ingrés mínim vital quan cal una renda bàsica universal? Reflexions a l’entorn de la garantia de rendes’, la renda bàsica és l’opció més vàlida i definitiva per eliminar la pobresa i reduir les desigualtats, i l’eliminació de condicionants, requisits i control per al seu compliment simplifica la gestió i trenca l’estigma associat a la pobresa. Per tant, des d’ECAS animem tothom a signar la petició per implantar Rendes Bàsiques Incondicionals a tota la UE! El suport individual, ciutadà, a la iniciativa és el que permetrà avançar cap al nou paradigma que tant necessitem.

Recommended Posts