Nota de premsa | 10.10.2022

  • El pla pilot de Renda Bàsica Universal és una de les apostes que requereix d’uns nous comptes per al ple desplegament, junt amb altres polítiques socials
  • L’agilitat en la remodelació ha de servir per accelerar en la transformació estructural necessària perquè el nou context de crisi no es tanqui, de nou, en fals perpetuant les desigualtats i cronificant encara més la pobresa
  • La corresponsabilitat s’ha de consolidar ara al Parlament per assegurar un Govern operatiu i eficaç

Les entitats d’acció social celebren la ràpida remodelació del Govern de la Generalitat després de la sortida de Junts per Catalunya i demanen que serveixi per garantir l’estabilitat i aprovar uns nous Pressupostos per al 2023 més socials. L’agilitat en la resposta haurà de consolidar ara la corresponsabilitat obtenint els suports suficients al Parlament per assegurar un Govern operatiu i eficaç, capaç de fer front als reptes que encarem en un nou context de crisi i incertesa global.

El nou rumb social que reclamàvem fa unes setmanes, coincidint amb el debat de política general, s’ha de traslladar a les polítiques públiques de manera transversal perquè la transformació estructural que necessita el país aconsegueixi trencar amb la cronificació les desigualtats, que mantenen una quarta part de la població en situació de pobresa o exclusió. El pla pilot per una Renda Bàsica Universal és l’exemple més clar de l’aposta per un nou paradigma que acabi amb els pedaços i les respostes purament pal·liatives, i per a la seva continuïtat calen uns nous pressupostos que permetin desplegar-la després de la fase de disseny dotada amb 4 milions d’euros aquest 2022.

L’increment de la inversió social s’ha de reflectir especialment en les polítiques destinades a les persones en situació de major vulnerabilitat, però amb un enfocament universal i preventiu que permeti avançar cap a un país equitatiu i cohesionat, construït sobre la lògica dels drets i la justícia social. Cal assegurar la qualitat dels serveis públics i un finançament sostenible per a tot el sistema de benestar, incloent a més de salut i educació, la protecció social al mateix nivell.

Apel·lem a la corresponsabilitat de tot l’arc parlamentari per evitar una nova fase de paràlisi i ens posem a la disposició de les noves conselleres i consellers per reprendre el diàleg i les línies de treball iniciades amb els diversos departaments amb que les entitats socials col·laborem. Confiem en el compromís de les forces polítiques i dels nostres representants per assegurar una acció de govern àgil i eficaç que doni resposta a les creixents necessitats socials en el nou escenari de tendències inflacionàries i gran desequilibri entre el cost de la vida i els ingressos de les llars. 

Recommended Posts