109.04.2015 | Així ho ha anunciat la directora general del Servei d’Ocupació de Catalunya, Olga Campmany, a la Comissió d’Inserció Sociolaboral d’ECAS en una reunió aquesta setmana. Campmany ha explicat també que es vol incloure als programes de Garantia Juvenil una línia de pràctiques laborals remunerades que arribin al salari mínim interprofessional. Ha assegurat que el pressupost del SOC no es veurà reduït aquest any, que es vol desenvolupar alguna actuació específica per a persones majors de 45 anys vinculada a la RMI i que es llançarà una nova convocatòria per a agències de col·locació amb major partida pressupostària i en la qual es preveu que les entitats puguin complir els requisits establerts.

Recommended Posts