cuidar-altres

29.05.2015 | El portal Social.cat publica una entrevista amb la treballadora social Carmina Puig Cruells, directora del programa de formació en supervisió del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya.

Coincidint amb la finalització del primer any de formació en supervisió per part del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya (TSCAT), la directora del projecte reivindica la necessitat de construir una “cultura de la cura” basada en tres eixos: el dret a cuidar l’altre, el dret a cuidar-se un mateix i la responsabilitat de les organitzacions de cuidar les persones i els professionals.

Vostè es dedica a la supervisió d’equips de professionals socials. En què consisteix aquesta tasca?
La supervisió és una forma d’atenció i cura dels professionals que és alhora un espai de reflexió i d’anàlisi de la pròpia pràctica, un metatreball sobre la feina que es fa. Inclou aprenentatge, revisió, suport i formació per millorar metodologies de treball i les intervencions professionals, però en cap cas té funcions de control. Es pot fer de manera individual o en grup, normalment en sessions de dues hores mensuals, i els elements fonamentals són l’escolta i permetre que flueixi la subjectivitat.

Creu que és important que ells es cuidin i que la societat els cuidi perquè exerceixin la seva tasca de manera satisfactòria?
Les institucions s’han dotat de procediments que estandaritzen i sistematitzen, però el professional no ha de perdre de vista el sentit d’allò que fa. Si el que fem no té sentit, millor no fer-ho. Hem de recuperar també el treball cooperatiu i coordinat, la construcció de comunitats amb intel·ligència col·lectiva. […] seguir llegint

Recommended Posts