• ECAS i la Directora General de l’ICASS reflexionen conjuntament sobre els efectes de la crisi en els col·lectius més vulnerables

• Segons dades recopilades per la Comissió VIH/Sida i Exclusió Social de la federació, el 74% dels usuaris atesos en recursos residencials no tenen cap ingrés o cobren només una pensió no contributiva

14.05.2012 | La Comissió VIH/Sida i Exclusió Social de la federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) ha presentat a la Directora General de l’ICASS, Carmela Fortuny, l’informe del darrer any d’activitat dels onze Centres Residencials (Llars Residències i Pisos de Suport) per a persones que conviuen amb el VIH/Sida gestionats per les entitats membres de la xarxa, mitjançant Conveni amb L’ICASS. Les dades mostren els resultats de la tasca realitzada per les entitats en termes de reinserció social i restabliment de l’autonomia personal, però també reflecteixen l’increment de la vulnerabilitat dels usuaris, que molt sovint entren al circuït d’atenció patint una situació de pobresa estructural afegida a l’exclusió social per raó de la seva doble problemàtica social i de salut, agreujada per l’actual entorn recessiu i cada vegada més difícil de superar.

L’any 2011, el percentatge de persones sol·licitants d’una plaça en un centre d’acollida sense cap ingrés va ser del 34,58%, la qual cosa representa un increment del 5,18% respecte al 2010 i del 8,77% respecte a la mitjana des del 2003. En paral·lel, el percentatge de persones que reben una pensió no contributiva (39,58%) ha disminuït un 7% respecte al 2010, i un 3% respecte a la mitjana des del 2003. A més de l’economia precària i la salut greument afectada dels usuaris, els directors dels centres de la xarxa destaquen com a indicador de vulnerabilitat que el 92,92% dels usuaris atesos (74,58% homes i 25,42% dones) estan sols; és a dir, que no reben cap mena de suport d’un inexistent o desvinculat cercle personal, familiar o relacional.

L’informe –acompanyat d’una presentació dels onze centres de la xarxa— recull també indicadors molt positius, com que un 21% de persones amb VIH/Sida acollides en els centres, després de rebre l’alta completen el seu procés socioeducatiu i reinicien una vida autònoma, ja sigui en un habitatge independent o comptant amb nou suport familiar. Amb un total de 44.439 estades amb atenció completa, els centres gestionats per les entitats de la Comissió VIH/Sida d’ECAS han permès sortir de l’exclusió social a 240 persones ateses al llarg de 2011

Nota de premsa en PDF

Recommended Posts