14.03.2013 | Nota de premsa emesa davant la suspensió de la cimera social del 16 de març

  • ECAS considera urgent que Govern, partits i agents socials treballem plegats per donar resposta a una situació d’emergència social

  • Cal reforçar la inversió en polítiques socials per frenar l’increment de les desigualtats, evitar la fractura social i reactivar l’economia

Davant la suspensió de la cimera social i econòmica que havia de tenir lloc aquest dissabte, les entitats socials lamentem que els partits polítics no hagin pogut arribar a un acord per abordar amb urgència els reptes que planteja la crisi actual. Considerem que la situació d’emergència social que estem vivint requereix una nova convocatòria el més aviat possible, que hauria de comptar també amb la participació de les entitats socials. Des de l’expertesa i l’experiència en l’atenció als col·lectius més vulnerables, demanem ser escoltades i contribuir activament al disseny i el desenvolupament de les respostes que els poders públics han de donar a la ciutadania.

Ens hi juguem la cohesió social i el futur de l’Estat del Benestar, avui amenaçat per unes polítiques d’austeritat que incrementen les desigualtats i resulten del tot ineficaces per reactivar l’economia. El darrer informe INSOCAT (Indicadors Socials a Catalunya en relació al context estatal i europeu), elaborat per ECAS, posa de relleu que la pobresa severa ha crescut de forma ininterrompuda i accentuada —fins a multiplicar-se gairebé per cinc— des del 2008, i el recent informe sobre Distribució de la renda a Espanya del Consell Econòmic i Social corrobora que som el país de la Unió Europea on més han augmentat les desigualtats socials des de l’inici de la crisi.

Per frenar aquest procés i evitar el risc de fractura social, és urgent posar fil a l’agulla i ser capaços de forjar acords que ens permetin fer viables els serveis públics i el sistema de protecció social que hem desenvolupat durant les darreres dècades per garantir uns mínims universals a tota la població.

Demanem, per tant, que el Govern i les forces parlamentàries renovin el compromís i fixin, com més aviat millor, una nova data per a la cimera econòmica i social.

Nota de premsa en PDF

 

Recommended Posts