Reunió amb la Directora General de Famílies
Membres de la Comissió de Famílies d’ECAS amb la Directora General de Famílies, Roser Galí, en reunió mantinguda ahir.

24.05.2016 | Nota de premsa sobre el Pla de Suport a la Família (2012-2016) | en PDF

  • ECAS ha presentat a la directora general de Famílies una avaluació del grau d’execució del Pla de Suport a la Família
    • L’informe denuncia que el pressupost per a les polítiques de suport a les famílies de l’Àrea de Protecció i Promoció Social ha disminuït dràsticament en els darrers tres anys

La Comissió de Famílies d’Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) ha plantejat a la directora general de Famílies del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, Roser Galí, sis mesures urgents per millorar la situació de les famílies catalanes en el transcurs d’una reunió mantinguda ahir: la transformació de les polítiques socials en aquest àmbit, el suport al llarg de tot el cicle vital, la garantia d’una renda per a famílies amb infants i persones dependents, l’aposta per la prevenció i l’educació com a inversions de futur, la conciliació de la vida familiar i laboral, i la promoció de les relacions positives al si de les famílies.

Les demandes són el resultat de l’anàlisi del Pla de Suport a la Família (2012-2016) de l’anterior Govern de la Generalitat, que la Comissió de Famílies d’ECAS valora en un informe (PDF) sobre les mesures executades fins a data d’avui. Les conclusions posen de manifest la forta disminució del pressupost per a polítiques de suport a les famílies en els darrers tres anys i subratlla el paper de les entitats socials, que malgrat la reducció o desaparició de les subvencions han pal·liat en gran mesura la manca de serveis públics.

Davant l’actual manca de recursos, que “fa que algunes mesures del Pla de Suport a la Família no s’hagin tirat endavant o que es facin accions més reactives que preventives”, ECAS demana un increment del pressupost per cobrir les necessitats d’informació, formació i acompanyament de les famílies, i la garantia d’accés gratuït i universal a l’educació dels infants de 0 a 3 anys. Pel que fa a les famílies en situacions de vunerabilitat, reivindica el correcte dimensionament de la dotació i nombre d’equips dels Serveis Socials Bàsics i la garantia d’uns ingressos mínims a tota la població, tal com planteja la ILP per una Renda Garantida de Ciutadania.

Recommended Posts