Skip to content
Àmbit d'actuació:
Acolliment residencial, atenció a necessitats bàsiques, servei sociolaboral, d’atenció jurídica i psicològica, incidència política, retorn voluntari, accés a la salut.
Col.lectius destinataris:
Dones i infants víctimes de tràfic d’éssers humans a Catalunya.
Persones ateses (anualment):
Més de 200
Equip humà:
21 professionals i 21 persones voluntàries
Missió/ideari:

El programa SICAR.cat d’Adoratrius, entitat religiosa de caràcter social sense ànim de lucre que presta atenció a dones vulnerabilitzades, ofereix atenció integral a dones i infants víctimes del tràfic d’éssers humans per a la seva recuperació i la restitució dels seus drets. Promovem el canvi social a través de la sensibilització i la denúncia d’aquesta greu violació de Drets Humans.

Any d'inici de l'activitat:
2002