Skip to content
Àmbit d'actuació:
Acompanyament socioeducatiu per a infants i joves, alfabetització de dones; accions de lleure (Esplai infantil, grup de joves i oci en família); i serveis d’acompanyament per a la millora laboral i d’habitatge.
Col.lectius destinataris:
Famílies catalanes d’origen galaicoportuguès en situació de sensellarisme a Barcelona i els seus voltants.
Persones ateses (anualment):
300
Equip humà:
3 professionals contractats i 51 voluntaris
Missió/ideari:

Acompanyament de famílies d’origen galaicoportuguès que viuen a Barcelona en el seu procés d’inclusió social, com a individus però sense perdre la seva identitat pròpia com a col·lectiu. Trencar així el cercle d’exclusió d’aquestes famílies que viuen en assentaments, naus, caravanes, camions o pisos inestables, fent-les protagonistes del seu procés d’inclusió.

Any d'inici de l'activitat:
1998