Skip to content
Àmbit d'actuació:
Centre Obert, Reforç Educatiu, Suport familiar i Activitats d'estiu
Col.lectius destinataris:
Infants, Adolescents i Famílies
Persones ateses (anualment):
454
Equip humà:
36 professionals i 19 persones voluntàries
Missió/ideari:

L’Associació l’Esquitx és una entitat sense ànim de lucre, ubicada al Casc Antic de Barcelona i declarada d’utilitat pública l’any 2014. L’entitat des del 1985 realitza una tasca d’educació i acompanyament dels infants del barri i les seves famílies, promovent el seu desenvolupament harmònic. Acompanya i dona suport a la infància, adolescència i famílies del barri, promovent el seu desenvolupament integral com a persones.

Any d'inici de l'activitat:
1985