Skip to content
Àmbit d'actuació:
Programa Incorpora, punt de Formació i Reincorpora, mesures actives per a persones perceptores de la RGC, programa Caixa Proinfància, programes de garantia juvenil, agència de col·locació i programes d’alfabetització per a immigrants.
Col.lectius destinataris:
Persones en situació d’atur de llarga durada, persones immigrades, joves amb baixa qualificació professional, persones privades de llibertat, infants i famílies en risc d’exclusió social a les comarques del Segrià, la Noguera, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i la Segarra.
Persones ateses (anualment):
600
Equip humà:
18 professionals i 4 voluntaris
Missió/ideari:

Promoure accions perquè persones amb especials dificultats puguin millorar el seu benestar psicosocial. Ho fem acollint, escoltant i acompanyant aquells col·lectius amb algun tipus de dificultat social i/o laboral, millorant les seves possibilitats d’inserció laboral, capacitant-los per a respondre a les noves demandes del mercat laboral ordinari, i sensibilitzant i fomentant les relacions entre les empreses del mercat de treball i els seus usuaris. D’altra banda, també facilitem una major igualtat d’oportunitats per als infants i joves de famílies en risc d’exclusió social a través d’accions socioeducatives dins de l’àmbit de l’educació no formal.

Any d'inici de l'activitat:
2001