Skip to content
Àmbit d'actuació:
Intervenció socioeducatiova i de mediació al carrer, atenció social integral, formació, orientació i inserció laboral, sensibilització i treball comunitari i d’incidència.
Col.lectius destinataris:
Dones en exclusió social, principalment aquelles vinculades a l’exercici de la prostitució
Persones ateses (anualment):
650
Equip humà:
9 professionals contractats/des i 14 voluntaris/àries
Missió/ideari:

Contribuir a millorar la qualitat de vida de les dones i afavorir la integració sociolaboral i el reconeixement de ciutadania, generant dinàmiques de transformació social.

Any d'inici de l'activitat:
1984