Skip to content
Àmbit d'actuació:
Sociosanitari, lleure, pisos assistits, laboral i empresa d’inserció.
Col.lectius destinataris:
Joves i adults amb dificultats greus de salut mental
Persones ateses (anualment):
300
Equip humà:
50 professionals contractats/des i 9 estudiants en pràctiques
Missió/ideari:

Promoció i suport a la salut mental comunitària en les seves vessants preventives, de lluita contra l’exclusió social, assistencials, rehabilitadores i d’integració social i laboral en l’entorn comunitari.

Any d'inici de l'activitat:
1985