Skip to content
Àmbit d'actuació:
Acció social dins del sistema judicial, violència familiar i de gènere, inclusió social, infància, joventut i família.
Col.lectius destinataris:
Infants, joves, famílies, víctimes de la violència familiar i de gènere
Persones ateses (anualment):
10.153 (dades 2012)
Equip humà:
150 professionals contractats/des i 30 voluntaris/àries
Missió/ideari:

Oferir atenció social, psicològica i educativa de persones i col·lectius en situació de risc social o amb dificultats socioeconòmiques.

Any d'inici de l'activitat:
1969