Skip to content
Àmbit d'actuació:
Suport i acompanyament socioeducatiu i psicoterapèutic, atenció, orientació i suport a les famílies, cooperació i desenvolupament internacional.
Col.lectius destinataris:
Infants, adolescents i famílies
Persones ateses (anualment):
580
Equip humà:
35 professionals contractats/des i 2 voluntari/àries
Missió/ideari:

Promoure la millora, mitjançant l’acompanyament i la atenció educativa, social, psicològica i terapèutica, d’infants, adolescents i famílies que per motius relacionats amb àmbits personals, familiars i socials la seva situació és de vulnerabilitat social i personal.

Any d'inici de l'activitat:
2000