Skip to content
Àmbit d'actuació:
Serveis socials, formació, inserció sociolaboral i atenció domiciliària
Col.lectius destinataris:
Infants, joves, ciutadans immigrats, famílies, persones dependents
Persones ateses (anualment):
2.100
Equip humà:
132 professionals contractats i 6 voluntaris/àries
Missió/ideari:

Oferir serveis d’atenció a les persones d’acord amb les seves necessitats. Orientar tota acció a la incorporació social de la persona, comptant amb la capacitat integradora de tota la comunitat.

Any d'inici de l'activitat:
1991