Skip to content
Àmbit d'actuació:
Centre Especial de Treball, Centre Ocupacional, Serveis d’intermediació i Integració Laboral, Serveis de Suport residencial, Atenció Diürna, Formació, Projectes Territorials Integrats, Empresa d’inserció
Col.lectius destinataris:
Persones amb discapacitat intel·lectual, Persones amb trastorn mental, Persones en risc d’exclusió, Joves amb fracàs escolar i Persones migrades
Persones ateses (anualment):
800
Equip humà:
7 professionals, 110 persones voluntàries
Missió/ideari:

Aconseguir la felicitat de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental, de la gent gran, i de les seves famílies, així com d’altres col·lectius amb dificultats d’inserció sòcio-laboral, millorant l’autonomia personal i la qualitat de vida, amb la participació activa de cada persona, oferint el suport que cadascú necessita, per a que disposin de les mateixes oportunitats que la resta de ciutadans i la plena integració social i laboral.

Any d'inici de l'activitat:
1988