Skip to content
Àmbit d'actuació:
Projectes d’ajuda a dones embarassades i mares monoparentals en risc d’exclusió, centre d’atenció a famílies monoparentals en risc d’exclusió i recurs d’habitatge temporal amb suport psicoeducatiu.
Col.lectius destinataris:
Dones embarassades i mares monoparentals en risc d’exclusió i els seus fills i filles.
Persones ateses (anualment):
20-25
Equip humà:
1 professional contractat, dos professionals externs i 15 persones voluntàries
Missió/ideari:

Constituïda per la Congregació Religiosa de les Serventes de la Passió com a resposta a les necessitats de les mares soles, a la protecció de la vida digna dels infants, i a la formació de professionals i voluntaris en aquest camp social.

Any d'inici de l'activitat:
1999