Skip to content
Àmbit d'actuació:
Servei d’acompanyament individualitzat i preparació d’entrevista laboral i imatge personal adreçat a dones, formacions grupals en entrevista i en empoderament i formacions digitals.
Col.lectius destinataris:
Dones en risc de vulnerabilitat de la província de Barcelona i Madrid.
Persones ateses (anualment):
1.525
Equip humà:
4 persones contractades i 375 persones voluntàries.
Missió/ideari:

Impulsar el procés d’empoderament de les dones, proporcionant suport, formació personalitzada, assessoria d’imatge, roba i complements adients perquè pugui aconseguir una feina que la faci sentir digna, útil i independent econòmicament.

Any d'inici de l'activitat:
2016