Skip to content
Àmbit d'actuació:
Centres d’acollida, centres oberts i de promoció de l’autonomia i emancipació, maltractament infantil.
Col.lectius destinataris:
Infants, joves
Persones ateses (anualment):
583
Equip humà:
142 professionals contractats/des
Missió/ideari:

Vetllar per l’atenció integral d'infants i joves, especialment els i les que es troben en risc social, ajudant a millorar la seva qualitat de vida.

Any d'inici de l'activitat:
2006