Skip to content
Àmbit d'actuació:
Àrees clau: Infància i família, gent gran, dona i violència de gènere, persones amb discapacitat, persones amb malaltia mental, consultoria en qualitat i formació de professionals de l’àmbit social. Altres àrees d’activitat: inserció sociolaboral, sociocultura i voluntariat, mesures penals i alternatives i joves.
Col.lectius destinataris:
Gent gran, infants, famílies, joves, dones, persones amb malalties mentals, persones amb discapacitat, persones que han patit violència.
Persones ateses (anualment):
Més de 370.000 (23.040 amb expedient)
Equip humà:
1.257 professionals contractats/des
Missió/ideari:

Contribuir a la promoció, gestió i millora de la qualitat dels serveis de benestar social i d’atenció a les persones amb professionalitat i compromís.

Any d'inici de l'activitat:
1984