Skip to content
Àmbit d'actuació:
Programes de formació, prevenció, investigació i capacitació sobre salut sexual i reproductiva per a joves, professionals, famílies i dones (en cases d’acollida, en privació de llibertat o que formin part d’associacions). També es fan programes de sensibilització, difusió i incidència política.
Col.lectius destinataris:
Dones, joves, població migrant, població amb diversitat funcional i, professionals i població en general.
Persones ateses (anualment):
12.110
Equip humà:
11 treballadores contractades i 15 voluntàries
Missió/ideari:

L’objectiu prioritari de l’entitat és la reivindicació, promoció i defensa dels drets sexuals i reproductius per a l’apoderament, l’autonomia i la qualitat de vida de les persones. Per fer-ho impulsa, fomenta i facilita la sensibilització, la prevenció i l’empoderament social en l’àmbit de la salut sexual i reproductiva.

Any d'inici de l'activitat:
1987