Skip to content
Àmbit d'actuació:
Atenció directa, acció comunitària i activitats de participació.
Col.lectius destinataris:
Persones, famílies i unitats de convidència en situació de risc i/o exclusió social.
Persones ateses (anualment):
587 famílies o unitats de convivència
Equip humà:
18 professionals contractats/des, 2 voluntàries i 32 associats, col·laboradors/es
Missió/ideari:

La intervenció psicoterapèutica i social amb les famílies en situació de crisis, utilitzant tècniques de teràpia familiar i de mediació. Informar a la comunitat sobre la importància de les relacions familiars en el desenvolupament psicològic, personal i social dels infants i adolescents.

Any d'inici de l'activitat:
1994