La pertinença i participació d’ECAS a les següents organitzacions respon a la nostra voluntat de sumar esforços, generar sinergies i construir un tercer sector social fort i representatiu, que reflecteixi la diversitat que el conforma i exerceixi el seu rol amb esperit col·laboratiu i transformador.

Logo-TTSS

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya va néixer al 2003 com a una organització de tercer nivell formada per 35 federacions i agrupacions que aglutinen en conjunt a més de 3.000 entitats socials no lucratives: associacions, cooperatives, fundacions, empreses d’inserció i centres especials de treball.

La Taula es dedica principalment a la incidència política i a la interlocució amb les institucions, així a la promoció de la millora contínua de les entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, el reconeixement de la seva actuació, i l’enfortiment del discurs, les capacitats i l’impacte social del conjunt del sector.

ECAS n’ocupa una de les vicepresidències, a càrrec de Xavier Puig. També té representants a diferents grups de treball:

 • Model comunitari
 • Habitatge i pobresa energètica
 • Inserció sociolaboral
 • Subvencions i IRPF
 • Inclusió i Pobresa

www.tercersector.cat

Logo La Confederació

La Confederació és l’associació empresarial que representa les entitats no lucratives que presten serveis d’atenció a les persones a Catalunya. En el seu conjunt, agrupa prop de 1.200 entitats que, des d’una voluntat expressa no mercantil, ofereixen serveis en diferents àmbits d’activitat com per exemple el lleure educatiu i sociocultural, l’atenció domiciliària, les escoles bressol públiques, la intervenció social amb infants, joves, famílies i altres col·lectius en risc d’exclusió social, la discapacitat física, la discapacitat intel·lectual, la gent gran o l’atenció precoç, entre d’altres.

Té com a funcions la representació i interlocució davant d’administracions públiques i agents socials, la promoció de la negociació col·lectiva i d’un marc propi de relacions laborals, la participació en l’elaboració de polítiques socials, la creació d’espais de reflexió sobre el desenvolupament i sostenibilitat del tercer sector i la formació continua dels professionals, entre altres.

ECAS forma part de la Junta Directiva i participa en diversos espais de treball:

 • Comissió Sectorial d’Acció Social
 • Comissió d’Escoles Bressol
 • Comissió de Gent Gran i d’Atenció Domiciliària
 • Comissió de Discapacitat i Salut Mental
 • GT Conveni Col·lectiu d’Acció Social
 • GT Model de col·laboració  público-social
 • GT d’Ocupació i gestió de persones al Tercer Sector Social
 • GT Formació

www.laconfederacio.org

eapn-300x238

L’EAPN (Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa i l’Exclusió Social) és una coalició independent d’ONG i altres entitats involucrades en la lluita contra la pobresa i l’exclusió social en els Estats membre de la Unió Europea. La van crear l’any 1990 diverses organitzacions que treballen dins la Unió Europea amb persones que viuen en situació de pobresa i exclusió, i s’ha acabat convertint en un òrgan de consulta per part del Consell d’Europa. L’EAPN és soci fundador de la Plataforma Europea d’Acció social.

L’EAPN té com a objectiu que aquelles persones que pateixen pobresa i exclusió social puguin exercir els seus drets i deures, així com trencar amb el seu aïllament i la seva situació, i té com a objectiu principal situar ambdues qüestions al centre dels debats polítics de la Unió Europea.

ECAS en forma part com a membre de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.

www.eapn.es

Logotip ESAN

L’ESAN (Xarxa Europea de l’Acció Social) agrupa més de 50.000 persones d’entitats, agrupacions i federacions de 18 països europeus, que comparteixen els mateixos valors de treball de l’acció social, sigui amb persones en discapacitat, en situació d’atur, sense llar, migrants, joves en risc d’exclusió, etc. El seu objectiu és fomentar l’intercanvi d’experiències i crear xarxa entre les organitzacions per enfortir la justícia social a escala europea.

Participa als debats de la Plataforma Social Europea, a la Comissió d’Ocupació i Afers Socials del Parlament Europeu i del Comitè Social i Econòmic Europeu (CESE). A més, té estatus participatiu al Consell d’Europa com a membre de la Conferència de les ONG internacionals.

ECAS en forma part des de 2013 i ostenta una de les vicepresidències des de 2015. Està representada a la junta directiva per Oriol Esculies, de Projecte Home Catalunya.

www.esan-aisbl.eu

cab-300x60

El CAB pretén millorar la realitat del moviment associatiu i el seu reconeixement fomentant un espai de vertebració territorial i sectorial i d’interlocució amb les administracions públiques, a partir de la trobada de les federacions, coordinadores i altres plataformes de segon grau d’associacions que desenvolupin totalment o parcialment les seves activitats a la ciutat de Barcelona.

Alhora, contribueix a la millora de la realitat de les associacions, tant a nivell qualitatiu com quantitatiu, a més d’actuar com interlocutor davant l’Administració sobre polítiques que fomenten la participació i l’associacionisme.

Enric Canet, del Casal dels Infants, representa la federació a la junta directiva del CAB com a vocal.

www.cab.cat

ECAS també participa a les institucions i organitzacions següents (s’indica si es participa en altres espais més enllà dels plenaris):