La pertinença i participació d’ECAS a les següents organitzacions respon a la nostra voluntat de sumar esforços, generar sinergies i construir un tercer sector social fort i representatiu, que reflecteixi la diversitat que el conforma i exerceixi el seu rol amb esperit col·laboratiu i transformador.