• La darrera retallada posa fi a les subvencions per a programes de prevenció de la reincidència, que la redueixen en un 12%

• Les entitats que treballen amb reclusos i exreclusos recorden que invertir en reinserció és més just, més segur i més rendible

21.05.2012 | Si es fan efectives les darreres retallades anunciades pel Departament de Justícia, aquest any desapareixeran tots els programes de rehabilitació i reinserció en l’àmbit penitenciari que portaven a terme les entitats socials. Les entitats col·laboradores no rebran cap subvenció per a la continuïtat dels programes que es desenvolupen per afavorir els processos de inserció i tractament de persones privades de llibertat, la qual cosa vulnera la finalitat de rehabilitació que vertebra el sistema –recollit a la Constitució— i suposa el retorn a un model assistencialista.

Les 94 entitats que composen la Taula de Participació Social i la Comissió d’Àmbit Penitenciari d’ECAS alertem dels riscos que comporta destruir el teixit de suport a les persones generat al llarg dels darrers 30 anys. Considerem que l’Administració ens deixa sols davant d’una responsabilitat que també els pertoca, i recordem les reiterades advertències que hem fet en el sentit que calen més mesures alternatives a la presó i més programes de reinserció i rehabilitació per tal de garantir la cohesió social.

Les mesures penals alternatives (MPA) tenen menys cost que la reclusió en centres penitenciaris –entre un terç i la meitat, segons diferents càlculs— i redueixen en un 12% la reincidència (actualment del 40%), tal com van constatar els 300 professionals de l’execució penal reunits en la jornada de debat i reflexió ‘OBRINT PORTES’, organitzada per ECAS amb el suport del Departament de Justícia. La consellera Pilar Fernández i Bozal va afirmar en la inauguració que “tot el que es fa en benefici de l’individu redunda en la societat que el rebrà quan hagi complert la seva pena”.

Entre els programes afectats per la retallada que ara aplica el Govern s’hi compten els d’acollida residencial, atenció socioeducativa i mediació intercultural. L’estalvi serà mínim en relació al pressupost de la conselleria, ja que la partida de suport a les entitats suposa menys d’un 0,3% del total (890M€)

Nota de premsa en PDF

Recommended Posts