families-246x300FORMACIÓ PER A
PROFESSIONALS DE L’ACCIÓ SOCIAL
Treball educatiu amb famílies en dificultat

13, 20 i 27 de maig i 3 de juny
de 9.30 a 14.30 hores

Centre Cívic Cotxeres Borrell | Barcelona (Viladomat 2)

Inscripció: omplir aquest formulari (PDF) i enviar-lo a formacio@asceps.org.

Imparteix la formació Mari Carmen Comellas Carrillo, directora dels Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA) de Barcelona.

Veure programa detallat (PDF)

OBJECTIU GENERAL:
– Adquirir noves competències en l’àmbit de la intervenció i atenció a les persones.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:
– Donar a conèixer la teoria sistèmica en els diversos contextos als participants, per que siguin capaços d’aplicar-la.
– Facilitar el coneixement dels participants les diferents tècniques existents per dur a terme una intervenció sistèmica.

CONTINGUTS:
UNITAT 1:INTRODUCCIÓ
– Presentació de l’acció formativa i introducció.
– Evolució històrica i autors.
UNITAT 2: CONCEPTES DEL TREBALL EN FAMÍLIES
– Corrents de treball amb famílies.
– Conceptes teòrics.
UNITAT 3: MODELS DE TERÀPIA FAMILIAR
– Models de teràpia familiar: model de procés, model estructural i model de context.
– Tècniques de teràpia familiar: connotació positiva, prescripció de tasques, metàfores,
re definició, reestructuració i enquadrament.
– Presentació de la bibliografia comentada i conclusions.
– Avaluació de l’acció formativa.

Amb el suport:

logo_ministerio-empleo-y-seguridad-sociallogo_gene_consorci-formacio-300x178 la-confederació_logo