Amb dos mesos de retard, la setmana passada es van començar a fer públiques les resolucions de les convocatòries del Departament de Treball relatives a la formació d’oferta i als programes d’IPIs (Itineraris Personal d’Inserció), que han suposat retallades de l’ordre del 40 o el 50% del pressupost d’algunes entitats.

La Comissió d’Inserció Sociolaboral d’ECAS ha celebrat una sèrie de reunions extraordinàries amb l’objectiu de valorar l’envergadura de les afectacions i des de la federació s’han iniciat contactes amb diferents instàncies de l’Administració per mirar de reconduir la situació. A banda de les conseqüències immediates de la dràstica reducció dels ajuts, les entitats constaten que no es tracta d’un fet puntual, sinó d’una tendència que sembla consolidar-se des de l’any passat.

Després de recollir dades de totes les organitzacions de l’àmbit de la inserció sociolaboral per tal de dimensionar les conseqüències –nombre de persones que deixaran de ser ateses i llocs de treball en risc—, ECAS ha posat en marxa accions a nivell institucional i, en primera instància, el Departament de Treball ha suggerit que les entitats afectades recorrin individualment les resolucions.

Per altra banda, s’ha celebrat una reunió d’urgència amb el director del Servei d’Ocupació de Catalunya, Juanjo Berbel, per conèixer els criteris aplicats en les assignacions, el mapa de recursos resultant i el barem de puntuació, ja que es tem que no s’hagi valorat l’experiència i l’expertesa d’algunes entitats. Els contactes establerts han obert un procés de diàleg per analitzar les perspectives de futur i promoure la participació activa del tercer sector en el disseny de les properes convocatòries.

Recommended Posts