15.02.2017 | Article de Laia Grabulosa, directora tècnica de La Confederació, publicat a Social.cat

Fa anys que des del tercer sector reclamem un model de col·laboració público-social en la provisió de serveis d’atenció a les persones. Però, en què ens basem per reivindicar-nos com a aliat estratègic de l’Administració en aquest àmbit d’activitat?

La resposta rau en el què fem i en el com ho fem.

I és des d’aquesta premissa -aparentment senzilla- que des de La Confederació hem elaborat el document “Cap a un model de col·laboració público-social en la provisió de serveis d’atenció a les persones: visió i propostes del Tercer Sector”, un text que vol contribuir a visualitzar i explicar, més i millor, el nostre valor d’aportació.

El què fem està clar: gestionem serveis –fonamentalment de titularitat pública- en diferents àmbits d’activitat com per exemple el lleure educatiu i sociocultural, l’atenció domiciliària, l’educació infantil, la intervenció social amb infants, joves, famílies i altres col·lectius en risc d’exclusió social, la discapacitat física, la discapacitat intel·lectual, la salut mental, la gent gran o l’atenció precoç, entre d’altres.

Però, com ho fem?

Doncs ho fem des de la no lucrativitat i la reinversió dels beneficis en la millora dels serveis i de la comunitat; ho fem amb vocació de transformació social, potenciant un desenvolupament econòmic i social sostenible; des d’una contrastada trajectòria, amb organitzacions especialitzades i professionals altament qualificats; ho fem també amb vocació de servei públic i per tant, des de la coresponsabilitat amb la ciutadania i la defensa dels drets socials; ho fem amb el compromís de generar una ocupació de qualitat, equitat en la redistribució de la riquesa i promoció d’un mercat laboral integrador; ho fem amb una demostrada capacitat de generar respostes innovadores a necessitats complexes; i també amb un clar compromís amb l’acció comunitària, ben arrelats al territori i practicant el treball en xarxa.

Aquest és el valor diferencial del Tercer Sector Social i és des d’aquesta perspectiva que no volem ser un proveïdor més.

Apostem per un nou model de col·laboració entre l’Administració i el Tercer Sector que permeti assegurar la qualitat i l’eficiència dels serveis públics d’atenció a les persones; un model basat en el diàleg i la coresponsabilitat; un model que, d’acord amb la legalitat, representi una aliança estratègica per assolir uns objectius compartits: garantir que les activitats tenen un efecte positiu en la vida de les persones, assegurar l’eficiència dels recursos públics i potenciar el retorn econòmic i social de la inversió.

Tot això i més és el que trobareu en aquest document que des d’ara posem a disposició de tot el sector per tal que s’utilitzi sempre que calgui explicar a tercers quin model de col·laboració defensem.

Recommended Posts