info ASSEMBLEA | 15.04.2016
info ASSEMBLEA ABRIL | 15.04.2016

Obrir el butlletí al navegador

Ratificació d'una nova entitat sòcia

Representants d'una quarentena entitats membres d'ECAS van participar divendres a la primera Assemblea General Ordinària de la federació del 2016, en què es va ratificar la incorporació d'un nou membre: la Fundació Maria Raventós, dedicada a l'acompanyament i protecció de dones joves en risc d'exclusió. La seva incorporació va ser aprovada per unanimitat, enhorabona! D'altra banda, es va comunicar la baixa de l'Associació per la Cooperació, la Inserció Social i la
Interculturalitat (ACISI)
, amb la quan cosa la federació es manté amb 97 entitats sòcies. D'altra banda, estem en contacte amb altres deu organitzacions interessades a incorporar-se properament a ECAS.

Aprovació dels resultats 2015:
informes econòmic i de gestió

El resultat final d'ingressos respecte al pressupost previst de 2015 és de 3.242 euros més. La prestació de serveis ha estat menor —hi ha hagut una reducció en els serveis de comunicació que es duen a terme per al Col·legi de Treball Social—, en canvi, han augmentat les subvencions segons el que s'havia pressupostat. S'ha aconseguit una subvenció de la Diputació de Girona per a la publicació de la 'Guia d'entitats d'acció social a Girona', que finalment s'ha publicat a l'abril de 2016, i una altra de DIPLOCAT, que no estaven planificades. D'altra banda, el Làbora i el programa de lluita contra la pobresa energètica no apareixen al compte d’explotació, ja que només s’ha fet el lideratge estratègic, sense gestió. Algunes de les activitats destacades de 2015 han estat la continuïtat de programes com Reinventa't o Alia't, i la preparació de la jornada d'execució penal que finalment ha tingut lloc a l'inici de 2016. S'aproven per unanimitat el tancament de comptes 2015 i l'informe de gestió (PDF).
Activitats i pressupost 2016
La presidenta, Teresa Crespo, exposa les línies d’actuació per aquest any, destacant la voluntat de la Junta Directiva —elegida el passat mes d'octubre— de comptar amb vicepresidències fortes i presents a la federació, consolidar la incidència política, i millorar l'articulació de la representativitat d'ECAS als diversos espais externs en què participem. Entre les principals activitats per al 2016: la jornada 'Societat relacional i execució penal' (ja realitzada), una jornada de reflexió sobre el concepte de pobresa, el nou programa de lluita contra la pobresa energètica o la continuïtat el programa Làbora. El gerent, Jordi Gusi, presenta per al 2016 un pressupost que compta amb la continuïtat del conveni amb el Departament de Treball, Afers Socials i Família i ja no inclou el finançament que rep la xarxa DDiPAS, que aquest any consolida el seu procés de desvinculació orgànica de la federació.

Debat estratègic sobre el rol d'ECAS
en el lideratge de projectes

Durant la segona part de l'assemblea es debat sobre quin rol ha de tenir la federació en el lideratge de projectes de gran envergadura amb la participació de diverses entitats membres. S'identifiquen com a riscos la manca de confiança entre entitats i l'entrada dins les lògiques de les administracions públiques. Per contra, la creació d'un nou model de relació públic i privat, la transparència i l'aportació d'un diagnòstic clar abans de posar en marxa els projectes, es consideren com a fortaleses. Les aportacions del debat i les esmenes, així com possibles reptes de futur, es recolliran al document de referència, que, un cop elaborat, es farà arribar a les entitats sòcies.

Grup de treball obert per a l'actualització dels estatuts d'ECAS

Tal i com ja s'havia anunciat en anteriors assemblees, una de les tasques de la nova Junta Directiva d'ECAS és la revisió dels estatuts de la federació. Amb aquesta finalitat, es va anunciar la creació d'un grup obert que treballarà l'actualització dels estatuts per tal que pugui ser aprovada en la segona assemblea del 2016, que tindrà lloc a la tardor. La primera trobada del grup tindrà lloc divendres 29 d'abril, de 10 a 12 h, a la seu d'ECAS. La previsió és que se celebrin una o dues sessions més abans del mes de juliol.

Copyright © 2016 ECAS, All rights reserved.

unsubscribe from this list   
update subscription preferences 

Email Marketing Powered by MailChimp