El procés participatiu per a l’elaboració de la llei per a una nova ciutadania i per a la igualtat de dones i homes ha comptat amb una sèrie d’aportacions de la Comissió de Gènere d’ECAS, que han estat incloses en la publicació de l’avantprojecte en la seva fase d’exposició pública (DOGC núm. 5586, de 12 de març). El propòsit de la llei és promoure amb eficàcia la incorporació de la transversalitat de la perspectiva de gènere i de les dones en tots els àmbits, així com garantir que es tingui en compte la diversitat de les dones de Catalunya.

Recommended Posts