• L’Administració ha de garantir el dret a una vida digna

  • El descens acumulat en inversió social és d’un 11%

Les entitats d’acció social, que constatem dia a dia des de la proximitat de l’atenció directa als col·lectius més vulnerables el deteriorament de les condicions de vida d’un segment de la població cada vegada més ampli, considerem que el compromís del Govern de la Generalitat és insuficient per frenar l’empobriment d’alguns sectors de la nostra societat. Cal una major inversió en polítiques socials i una aposta decidida per un model basat en el reconeixement dels drets de les persones, tal com ho estableix el nostre marc legislatiu.

El programa d’actuacions per al 2012 presentat ahir pel Govern formula com a prioritat la lluita contra la pobresa, la qual cosa celebrem, però no reflecteix un compromís suficient davant l’increment de les necessitats, ni una visió clara de la distribució pressupostària. Cal concretar quines partides veritablement s’incrementen i, tot i destacar que augmenta el percentatge total del pressupost dedicat a polítiques socials (69%), la dotació pressupostària de Benestar Social i Família per aquest any es torna a reduir (en un 1%) després de la gran retallada del 2011 (10%). Així, acumula ja un 11% de descens en inversió social des del 2010, en un moment crític, marcat pel creixent risc de pobresa i l’augment de les desigualtats socials.

Les entitats socials creiem que cal accelerar determinades línies de treball en què estem col·laborant amb el Govern –com la reforma del programa de renda mínima d’inserció o el pla de polítiques actives d’ocupació, que hauria de reconèixer els serveis diferencials que aportem en el terreny de la inserció laboral—, i agilitar els pagaments endarrerits a les entitats del tercer sector social, per garantir la continuïtat dels serveis i l’atenció que prestem als col·lectius en situació o risc d’exclusió.

ECAS agraeix l’increment pressupostari de la convocatòria per a la lluita contra la pobresa destinada a les entitats socials –que passa d’1 a 5 milions d’euros—, però voldríem que, més enllà de la “feina de trinxera” i de contenció a què va fer referència ahir el conseller Cleries, la nostra tasca fos cada vegada més de prevenció i transformació per evitar que les desigualtats i les injustícies es perpetuïn. Perquè si no invertim avui en cohesió social, l’estalvi actual tindrà demà uns costos econòmics i socials molt superiors.

Nota de premsa en PDF

Recommended Posts