11.06.2021 | Nota de premsa del Programa Làbora

  • La iniciativa municipal per potenciar la inserció laboral de persones en situació de vulnerabilitat conjuntament amb ECAS, FEICAT i Creu Roja va aconseguir adaptar-se a la crisi sanitària i arribar a més de 6.600 persones
  • Un total de 1.206 persones van aconseguir feina durant l’any passat gràcies al Programa Làbora, amb major presència de dones i persones majors de 45 anys que la mitjana de contractacions a la ciutat de Barcelona

Les persones ateses pel Programa Làbora van incrementar-se l’any passat un 10,8% a la ciutat de Barcelona, fins assolir la xifra de 6.663. Això va ser possible malgrat la irrupció de la Covid-19 gràcies a la capacitat d’adaptació del programa en format digital, atès que fins a 2.000 persones van ser ateses per primer cop i van tenir l’oportunitat d’iniciar alguna acció de millora competencial. Del total de persones ateses, el 67% van ser dones i el 79% tenia més de 35 anys.

El Programa Làbora és un projecte de ciutat creat l’any 2015 que té per objectiu fomentar l’ocupació i la millora de l’ocupabilitat de persones en situació de vulnerabilitat amb especials dificultats d’accés al mercat laboral. Aquest projecte de cooperació publicosocial està impulsat per l’Ajuntament de Barcelona i dissenyat i gestionat en col·laboració amb les organitzacions ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social), FEICAT (Empreses d’Inserció de Catalunya) i Creu Roja. L’any passat el consistori va destinar al programa un total de 2,96 milions d’euros dels 3,35 milions de pressupost total. La diferència entre aquests dos imports va ser aportada com a cofinançament per part de les entitats.

La situació socioeconòmica generada per la pandèmia sanitària va provocar que durant l’any passat s’experimentés una davallada del nombre de contractes que es van poder signar mitjançant el Làbora. Tot i així, fins a 1.206 persones van trobar feina per aquesta via i es van signar un total de 1.711 contractes (l’any anterior van ser 1.671 persones contractades i 2.634 contractes). Per aquest any 2021 els objectius passen per atendre més de 7.000 persones i arribar a les 1.500 insercions laborals. Igualment, les contractacions presenten indicadors favorables en aquells col·lectius que a priori tenen més dificultats per trobar feina. En concret, els contractes signats mitjançant el Làbora van ser en un 66,9% per dones i en un 49,2% per persones de més de 45 anys, quan la mitjana de la ciutat de Barcelona és d’un 51,1% i un 21,7%, respectivament. A més a més, el 46,4% dels contractes van ser indefinits, front d’un 31,6% que representen de mitjana.

Aquestes xifres s’han donat a conèixer amb motiu de la celebració aquest divendres de la I Jornada de Networking Virtual del Programa Làbora, que en aquesta ocasió ha estat possible gràcies a un format digital que ha permès el contacte entre empreses i participants d’una forma innovadora i eficient. En total s’han registrat per seguir aquesta jornada unes 500 persones i 81 empreses, que han tingut la possibilitat de compartir formació i entrevistes individuals per donar cobertura a llocs de treball o passar a formar part de les seves respectives borses de feina.

Recommended Posts