Nota de premsa d’ECAS en relació a l’IMPAGAMENT DELS SERVEIS SOCIALS CONCERTATS

El compromís amb el tercer sector social s’ha de traduir en compliment de les obligacions i dels pagaments pendents

• La primera i màxima prioritat han de ser les persones, especialment les més vulnerables; la seva atenció no es pot posar en risc

03.08.2012  | La compareixença d’avui al Parlament dels consellers Cleries i Mas-Colell, lluny de servir per oferir una resposta concreta a l’impagament dels serveis socials concertats amb entitats del tercer sector, ha posat de manifest la incapacitat del Govern de garantir l’atenció a les persones vulnerables i els propers pagaments als proveïdors. Davant d’aquesta situació, ECAS adverteix que la capacitat de les entitats socials no és il·limitada i que patim una situació crítica que l’impagament d’aquest més de juliol ha agreujat encara més.

Tal com ha advertit la presidenta d’ECAS, Teresa Crespo, “l’atenció als usuaris de les entitats socials es pot veure afectada si continuem així, perquè la situació és molt greu”. La nostra vocació de servei i la corresponsabilitat que en tot moment exercim i reivindiquem no eximeix el Govern de les seves responsabilitats, que passa –tot i comprendre la problemàtica de la manca de recursos econòmics—per la priorització de fer front als pagaments a les entitats i empreses socials que prestem serveis concertats.

Màxima prioritat, les persones

Entenem que aquesta no és l’única obligació de pagament de la Generalitat, però considerem que l’atenció a les persones –i especialment la que prestem les entitats als col·lectius més vulnerables— ha de ser la màxima prioritat. Les organitzacions no lucratives que treballem per a aquestes persones, donant resposta a demandes creixents amb recursos minvants, no tenim coixí econòmic ni marge de maniobra financera com per assumir més restriccions pressupostàries, retards i impagaments.

Per tot això, reclamem un cop més al Govern que faci efectiu el seu compromís amb el tercer sector social i que, a més de pagar el més aviat possible els serveis del mes de juliol, garanteixi el pagament puntual de les properes mensualitats, així com la resta del deute acumulat amb nombroses entitats (bona part dels 700 milions d’euros comptabilitzats al mes de febrer).

Nota de premsa en PDF

 

Recommended Posts