13.06.2013 | Manifest del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials (CEESC) | Manifest en pdf

El Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya vol manifestar la seva preocupació davant la situació actual que viu el sector de Serveis Socials i la població que s’hi atén.

L’estat del benestar té la seva base en l’existència d’uns serveis públics de qualitat, universals i accessibles que atenen amb eficàcia les necessitats de la ciutadania, sobre la base del principi d’igualtat. Per això, la despesa social destinada a mantenir els serveis públics és la millor inversió que els governs poden fer per afavorir la sortida de la crisi.

Els nostres serveis públics constitueixen un sector estratègic i d’alt valor afegit de la nostra economia, que concentra coneixement, genera igualtat i cohesiona la societat al nostre país.

L’Estat espanyol no només no gasta més que altres països de la Unió Europea en el sosteniment de l’estat del benestar, sinó que té una despesa que se situa molt per sota de la mitjana europea. Segons dades de l’EUROSTAT de l’any 2009, a Espanya, la despesa social en percentatge del PIB va ser del 25%, mentre que a la UE-15 va ser del 30,3% i a la UE-27, del 29,5%. A més a més, la taxa d’empleats públics està per sota de la mitjana de la Unió Europea; en el cas de Catalunya, aquesta taxa és d’un 3,95% de la població (2009), sensiblement inferior a la del conjunt d’Espanya.

Les decisions que estan adoptant el Govern d’Espanya, la majoria dels governs autonòmics i alguns governs locals, consistents a retallar la despesa social mitjançant la reducció dels pressupostos socials i de les prestacions, amb l’empitjorament de les condicions de treball i la destrucció d’ocupació pública mitjançant EROS o plecs de condicions per licitar a empreses que no respecten les ràtios de professionals que recomana la Generalitat, posen en risc l’actual estat del benestar que és patrimoni de la ciutadania.

Ara, més que mai, els serveis socials resulten l’única oportunitat d’algunes persones que es troben excloses d’altres serveis i recursos i que pateixen greus situacions de pobresa i vulnerabilitat. Estem parlant tant d’infants, com d’adolescents, d’adults i de gent gran que troben cada cop més dificultats per poder cobrir les necessitats bàsiques i assolir un mínim de benestar a partir del qual poder desenvolupar-se com a persones.

Davant la situació econòmica actual, els Serveis Socials han fet un esforç per reinventar la seva intervenció, buscant en la pròpia persona i/o en el col·lectiu el recurs generador del procés de millora, utilitzant l’enginy i la creativitat que caracteritza la professió.

Per tot això, des del CEESC manifestem el nostre rebuig a les retallades en Serveis Socials Bàsics, i fem una ferma defensa dels empleats públics com a principal garantia de qualitat en la prestació d’aquests serveis.

Així mateix, volem posar de manifest la importància de mantenir el reconeixement institucional de la nostra professió, tan necessària per al benestar de les persones que integren la nostra societat, tot garantint més justícia social i igualtat d’oportunitats.

 

Recommended Posts