104.06.2015 | Ja està disponible online la Memòria 2014 d’ECAS, amb la qual rendim comptes de les activitats realitzades i fem balanç d’un any en què hem fet èmfasi en la innovació i la renovació per enfortir la capacitat de transformació social de les entitats. Tal com expressa la presidenta Teresa Crespo, “lluitem per la justícia social i per transformar la realitat sumant esforços en espais comuns, però també enfortint les organitzacions i proporcionant eines per millorar l’acció social”. La publicació recull l’activitat de la federació al voltant dels tres eixos que la vehiculen: utilitat, representativitat i incidència política.

Consulta les memòries d’anys anteriors

Recommended Posts