La 4ª Trobada d’Unitats d’Escolarització Compartida, celebrada ahir, va abordar la importància del desenvolupament de competències en l’orientació laboral dels joves en un mercat de treball en què, segons la consultora social Marta Colomer, la capacitat d’adaptació és la competència més valorada. Durant una ponència sobre l’adolescent com a agent proactiu en la construcció de competències, Colomer va presentar la proposta metodològica i eines pràctiques d’orientació de joves desenvolupades per la Comissió d’Inserció Sociolaboral d’ECAS amb el seu suport extern. José Alonso, membre de la comissió d’ECAS, va exposar el recorregut històric d’aquesta eina d’inserció sociolaboral, implementada per una desena d’entitats de la federació com a prova pilot el 2009 i que compta amb dues versions reduïdes centrades en l’orientació i la interacció amb l’empresa.

Colomer va parlar de la importància d’entendre la orientació com “el treball d’oferir coordenades als joves per a trobar el nord” i que durant el procés els joves rescatin els coneixements i habilitats assolits al llarg de la seva vida i avaluïn on aplicar-les tenint en compte els seus interessos i motivacions. La consultora va aportar la xifra de que actualment el 50% dels joves no tenen el nivell competencial exigit pel mercat de treball i que “un jove que no estigui format o en procés de formació és invisible en els processos de selecció per competències”, tal i com revela un estudi realitzar per Colomer a una vuitantena d’empreses. L’acte va estar presentat i coordinat Daniel Juan, membre de la comissió de UECs de la Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (FEDAIA), l’entitat organitzadora de l’acte, i presentat pel seu president, Jaume Clupés i la directora general d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Teresa Pijoan. El coordinador de la comissió de UECs de la FEDAIA, Raúl Rodríguez, va tancar l’acte amb la presentació de les conclusions.

Recommended Posts