Skip to content

info ASSEMBLEA OCTUBRE | 18.10.2016

Ratificació d’una nova entitat sòcia

Una trentena de representants d’entitats d’ECAS han participat a la segona Assemblea General Ordinària de la federació d’aquest any, celebrada divendres passat. En aquesta ocasió s’ha ratificat per unanimitat la incorporació de la Fundació Privada Centre d’Higiene Mental Les Corts, representada a l’assemblea per Francisco Villegas i avalada per la Fundació Els Tres Turons. El Centre d’Higiene Mental Les Corts treballa per a la promoció de la vida independent de persones amb trastorn mental sobre els eixos d’habitatge, feina i participació social. Amb aquesta nova entitat sòcia, ECAS compta ja amb 98 membres.

Comptes del 2015 auditats i informe econòmic de 2016
Jordi Gusi presenta els comptes auditats de 2015, que es van tancar amb una diferència de 31,16 euros, uns cèntims menys que la xifra aportada a l’assemblea del mes d’abril (31,29 euros). Pel que fa a l’informe econòmic de 2016, el gerent destaca la nova subvenció del Comissionat d’Acció Comunitària de l’Ajuntament de Barcelona —que fins ara no atorgava ajuts a federacions per a la celebració d’una jornada el proper mes de desembre, les conclusions de la qual serviran com a base per fer una proposta de conveni a partir de 2017. Al present exercici s’evidencia l’increment de les despeses per serveis administratius i subcontractacions, especialment vinculades a publicacions com l’informe INSOCAT o la ‘Guia bàsica d’aliances locals en el sector social’. La diferència entre ingressos i despeses prevista és de 1.344,78 euros.
Informe de gestió 2016
Teresa Crespo exposa les activitats desenvolupades per les diferents vocalies i comissions d’ECAS fins al mes d’agost, tal com es recull a l’informe de gestió. D’altra banda, la presidenta destaca la tasca d’incidència vinculada a la representativitat d’ECAS, per a la qual es compta amb el coneixement i l’expertesa de totes les entitats federades. A més, recorda els esforços fets en l’organització i articulació dels diversos espais de treball, amb el registre de fitxes de retorn de les reunions, la identificació de coordinadors i portaveus i la imminent creació d’una intranet més útil i operativa. En els propers mesos hi ha previstes quatre noves jornades, la presentació al novembre del projecte ‘Lliures’ en col·laboració amb Òmnium Cultural i Coop57, i la possible pròrroga del conveni de Làbora per al 2017.

Actualització dels estatuts
A la segona part de l’assemblea, Amparo Porcel, vicepresidenta de Comunicació i Participació Interna, presenta la proposta d’actualització d’estatuts del grup de treball específic creat després de la darrera assemblea. Es comenten els canvis respecte a la capacitat de la Junta Directiva per prendre decisions provisionals, que després hauran de ser ratificades per l’assemblea, i la definició de quines entitats poden entrar a formar part d’ECAS per evitar organitzacions que tinguin al darrere empreses o institucions bancàries. El debat se centra en què es considera interès privat i la seva relació amb la iniciativa social. També es qüestiona si la paritat dels membres de la Junta ha de ser del 50% o s’acceptaria un 40% de dones, cosa que presenta una dificultat d’articulació. Finalment s’aprova l’actualització dels estatuts amb l’acord d’incloure les matisacions que han sorgit a la propera modificació del reglament de règim intern.

Copyright © 2016 ECAS, All rights reserved.

unsubscribe from this list
update subscription preferences

Email Marketing Powered by MailChimp