INSOCAT | Informe d’indicadors socials

Inici / Què fem? / Informes i publicacions / INSOCAT | Informe d’indicadors socials

ÚLTIMA EDICIÓ: Número 7 | Setembre 2016, Monogràfic ‘GENT GRAN: POBRESA I VULNERABILITAT’ (PDF), centrat en la situació de la població de 65 anys i més. Compta amb una versió extensa.

L’INSOCAT, recull d’Indicadors socials a Catalunya en relació al context estatal i europeu, és un Informe per a la millora de l’acció social que ECAS publica periòdicament des de l’abril del 2012. Compta amb dues edicions anuals:

  • Dades generals, transversals i de context: nivells de renda, mercat laboral, educació, habitatge i sistema de protecció social
  • Monogràfics: centrats en un àmbit o temàtica específica

Edicions de l’INSOCAT publicades fins ara: