El rol de la federació com a facilitadora de la posada en marxa de projectes de les entitats membres ja compta amb una comissió encarregada de valorar les propostes presentades. En l’última Junta Directiva, celebrada el 18 de març, es va constituir un grup de treball que recopilarà la informació necessària per analitzar les iniciatives plantejades, les valorarà i es pronunciarà al respecte per tal de que la Junta pugui decidir amb coneixement de causa sobre la participació o no d’ECAS en els projectes presentats. Tal com s’especifica en el document de presentació d’ECAS com oportunitat de realització de projectes de les entitats membre, la Comissió Delegada per a la Valoració de Projectes podrà elaborar un procediment per la gestió de compres i la contractació de serveis, uns models contractuals, un protocol de presa de decisions i uns criteris per a l’avaluació dels projectes.

Recommended Posts