30.03.2015 | Article d’opinió de Josep Antoni Arroyo, responsable de la coordinació tècnica del programa Làbora en representació d’ECAS, FEICAT i Creu Roja, publicat a Social.cat

En qualsevol actuació que pretengui millorar la taxa d’ocupació, l’objectiu fonamental és la inserció laboral i la condició implícita, l’ocupabilitat. Quan els destinataris de l’actuació són persones en situació de vulnerabilitat, amb especial dificultat d’accés al mercat laboral, aquesta condició implícita esdevé la clau de volta. Les entitats socials que treballen amb col•lectius en risc i que, arran de la crisi, han vist com l’atur desbocat multiplicava les dificultats d’inserció de les persones amb major dificultat per trobar feina, en són molt conscients. I és precisament en aquesta expertesa on rau el valor afegit que aporten a les polítiques actives d’ocupació.

La reflexió sorgeix al fil d’un programa d’inserció que crea un mercat laboral reservat per a aquestes persones, generant ofertes públiques i privades destinades específicament a aquests perfils. Conceptualitzar i fer efectiva la protecció del col·lectiu és l’essència del programa, impulsat per l’Ajuntament de Barcelona en col·laboració amb més de 140 entitats a través de les seves federacions (ECAS, FEICAT i Creu Roja). A fi de millorar la taxa d’ocupació de les persones en risc d’exclusió social a la ciutat, el projecte desplega una sèrie d’actuacions vinculades a l’orientació i la inserció sociolaboral que cerquen l’encaix entre l’oferta de feina i la millor candidatura.

L’anàlisi de competències, eina i metodologia de treball ja emprada amb èxit per gran part de les entitats del tercer sector social, és el punt de partida de l’encaix, que compta amb la supervisió d’un/a assessor/a d’empresa per assegurar l’adequació de la candidatura a les necessitats del lloc de treball. Però l’abast del programa va més enllà de la intermediació: el Làbora vol ser un observatori d’anàlisi i acció i inclou, per tant, l’elaboració d’estudis per definir i descriure els perfils sociodemogràfics i sociolaborals dels col·lectius destinataris.

L’aposta per una visió integral de les persones ateses i la intervenció que es fa amb elles parteix de l’estret vincle que els quinze dispositius del Làbora mantenen amb els quaranta centres de serveis socials de la ciutat. / … continuar llegint a Social.cat

 

Recommended Posts