En el marc del Programa Alia’t –dins el projecte 3Creix.cat– que ECAS durà a terme per promoure la configuració d’aliances entre les entitats sòcies i del tercer sector social, la federació ha creat un lloc de treball que caldrà cobrir aquest mes de gener. La persona que s’incorpori haurà de dinamitzar i assessorar els processos de col·laboració, incloent entre les seves tasques la difusió del programa, la identificació d’entitats i aliances possibles, i l’acompanyament de les aliances que es configurin. L’oferta preveu una jornada laboral a temps parcial durant el 2011 (durada total del projecte), i les persones interessades han de fer arribar el seu currículum vitae al gerent de la federació, Jordi Gusi (jgusi@acciosocial.org),  amb còpia a icanellas@acciosocial.org, abans del 17 de gener.

Recommended Posts