16.08.2016 | Nota de premsa del Programa Làbora

El Programa Làbora ha facilitat més de 46 nous llocs de treball a través de la II Jornada de Networking Espai Làbora celebrada el passat dia 6 de juny a Barcelona, organitzada juntament amb l’Ajuntament de Barcelona, ECAS, Creu Roja i FEICAT.  D’aquestes 46 insercions, un 50% tenen una durada de contractació superior als tres mesos, i un 13% major als sis mesos. El 67% de les contractacions s’han dut a terme en els sectors de serveis a empreses, neteja i atenció a les persones.

La Jornada va reunir a més de 400 candidats i candidates en situació de risc d’exclusió i a una cinquantena d’empreses i entitats que oferien llocs vacants, per portar a terme entrevistes individuals i grupals prèviament organitzades segons el perfil que aquestes estaven cercant. En el decurs de l’Acte institucional, un total124 empreses i entitats van ser distingides amb el Segell Làbora per el seu compromís amb la integració dels col·lectius en risc d’exclusió de la ciutat.

El Programa Làbora és un mercat laboral reservat per a col·lectius amb especials dificultats d’accés al mercat de treball, i part de la seva metodologia se centra en dissenyar itineraris per l’ocupació on es treballen i s’avaluen les candidatures seguint el model d’avaluació per competències. Les persones beneficiàries, que són derivades per part dels Serveis Socials, reben assessorament, formació en competències i acompanyament en el procés d’inserció laboral. El Programa també fa prospecció i acompanyament a les empreses en la recerca de perfils, donant suport en la definició del perfil competencial del llocs de treball, i realitzant el seguiment de la persona contractada.

El projecte Làbora suposa l’impuls d’un mercat laboral reservat per a persones que són derivades des dels Serveis Socials o entitats del tercer sector, però incideix també en:

  • l’apoderament i la millora de les capacitats i l’ocupabilitat de les persones usuàries
  • l’acompanyament personalitzat per fer front als impactes personals que té la situació d’atur de llarga durada
  • l’aprofundiment de la responsabilitat social de les empreses
  • la lluita contra l’estigma que dificulta la contractació de determinats col·lectius.

Aposta per la formació

Per tal de desenvolupar i reforçar les competències dels usuaris/es i, així, incrementar les seves possibilitats d’accedir al mercat laboral, el Programa ha organitzat 17 cursos de formació (Certificats de Professionalitat, Formació Professionalitzadora i Formació complementària en TIC), que es realitzaran durant els propers mesos de setembre a desembre, i que es duran a terme per part de nou entitats que formen part del Programa: Femarec, Formació i Treball, Surt, Suara, Èxit, TEB, Insercoop, Gentis i Andròmines. Aquestes accions formatives se centren en alguns dels principals sectors d’activitat del Programa, com serveis a les empreses, atenció a les persones, hosteleria o comerç.

Dades del Programa Làbora

Durant el primer semestre d’enguany, un total 801 persones s’han inserit al mercat laboral a través del Programa Làbora, un 51% de les quals són dones. De les 801 insercions, un 63,67% tenen una durada de contractació superior als tres mesos, i el 50,20% s’han realitzar a persones majors de 44 anys. Més del 50% d’aquestes insercions procedeixen dels districtes de Nou Barris, Sant Martí, Sant Andreu i Horta-Guinardó.

Enguany, el programa ha registrat 3.029 noves derivacions, el 47,4% de les quals corresponien a persones majors de 44 anys i un 54,11% són dones. Nou Barris, Sant Martí i Ciutat Vella són els districtes amb major nombre d’usuaris derivats.

L’any 2015, un total de 8.103 persones van ser derivades al Programa Làbora per part dels Serveis Socials. D’aquestes, 6.865 van seguir algun tipus d’itinerari i 1.537 van assolir la inserció laboral, el que suposa una taxa del 22%, que es valora favorablement tractant-se de col·lectius amb una especial dificultat d’accés al mercat laboral.

Recommended Posts