Amb l’ajut concedit pel Departament de Treball, aquest mes de maig posem en marxa el projecte de sensibilització per la promoció de l’empresa inclusiva, concebut per ECAS en el marc del programa Alia’t amb l’acció social. L’objectiu és acostar l’acció social a l’univers de les empreses per facilitar la col·laboració i generar eines de foment de la inserció laboral dels usuaris de les entitats socials. Per tal de conscienciar les empreses del paper que poden jugar en l’articulació d’una societat cohesionada i donar-los a conèixer els beneficis que els pot aportar la integració de persones en risc d’exclusió, al llarg dels propers mesos es desplegaran diverses activitats de formació i difusió destinades especialment a directius, responsables de recursos humans i professionals de les àrees de Responsabilitat Social Corporativa. En les activitats del programa hi participaran també inseridors laborals de les entitats, amb els quals es crearan espais d’intercanvi i treball en comú.

Recommended Posts