En el marc de la campanya electoral, ECAS ha fet arribar als principals partits polítics catalans un document de propostes amb un total de 17 punts en relació a la pobresa, els drets bàsics reconeguts i la situació dels col·lectius més vulnerables o en risc d’exclusió social. El text inclou demandes com la revisió de les pensions no contributives, l’adequació del salari mínim interprofessional, mesures de control del frau fiscal, polítiques que facilitin l’accés a l’habitatge, un pla integral d’inserció educativa, social i laboral per a joves, ajudes directes a les famílies en situació d’extrema vulnerabilitat, més participació del tercer sector social en l’àmbit de l’execució penal i el manteniment del fons de suport a la integració dels immigrants.

Recommended Posts