Skip to content

En el marc de la campanya electoral, ECAS ha fet arribar als principals partits polítics catalans un document de propostes amb un total de 17 punts en relació a la pobresa, els drets bàsics reconeguts i la situació dels col·lectius més vulnerables o en risc d’exclusió social. El text inclou demandes com la revisió de les pensions no contributives, l’adequació del salari mínim interprofessional, mesures de control del frau fiscal, polítiques que facilitin l’accés a l’habitatge, un pla integral d’inserció educativa, social i laboral per a joves, ajudes directes a les famílies en situació d’extrema vulnerabilitat, més participació del tercer sector social en l’àmbit de l’execució penal i el manteniment del fons de suport a la integració dels immigrants.