• ECAS insta el Govern a revisar el PIRMI amb urgència per evitar processos d’exclusió irreversibles i més costosos d’atendre en el futur
  • El document elaborat per les entitats inclou propostes per a la viabilitat econòmica d’un sistema de protecció social més ampli

03.05.2012 | ECAS ha entregat al Govern i a diversos grups parlamentaris un document de reflexions i propostes per a la revisió i reformulació urgent de la llei de la Renda Mínima d’Inserció (RMI), que arran de les darreres modificacions per restringir-ne l’accés està deixant sense cap tipus de cobertura social nombroses persones i famílies en risc d’exclusió.

El document especifica els diferents perfils de beneficiaris del PIRMI, descriu el model d’intervenció –detallant les cinc fases del procés a seguir i incloent elements de control —, enumera els indicadors per a l’avaluació i defineix els col·lectius exclosos del sistema de protecció actual, entre els quals s’hi compten els crònics, els aturats que han finalitzat el subsidi i una nova tipologia formada per joves de 18 a 25 anys emancipats i, en ocasions, amb càrregues familiars.

ECAS planteja una bateria de mesures per a donar cobertura als diferents perfils exclosos o en risc de ser-ho i, reconeixent que l’ampliació de la RMI i/o la creació d’alternatives suposarà una major inversió social, planteja diferents fórmules per a incrementar els ingressos i distribuir la despesa de manera que resulti viable. A banda de donar compliment al que estableixen les nostres lleis socials i el mateix Estatut de Catalunya –una renda garantida de ciutadania que asseguri els mínims d’una vida digna, art. 24.3—, les entitats adverteixen que els processos d’exclusió que no evitem avui, generaran un major cost d’atenció en el futur.

Mitjançant el document, ECAS insta els responsables polítics a iniciar un treball de renovació de la llei de la RMI, tal i com consta en l’acord aprovat en el marc del Pla de lluita contra la pobresa realitzat pel Departament de Benestar Social i Família i les entitats socials.

Document complet (pdf) | Síntesi de les propostes (pdf)

Nota de premsa (pdf)

Notícia al diari Ara (pdf)
Notícia a El Periódico (pdf)
Notícia a El País (pdf)
Notícia al TNvespre de TV3 (22.40 – 23.30)

Recommended Posts