12.01.2023 | Elaboració d’un full de ruta per a les eleccions municipals

Des d’ECAS, a través de la Vocalia d’Incidència, hem estat treballant en l’elaboració d’un full de ruta per a les eleccions municipals del maig de 2023 amb les demandes que realitzem des de les entitats d’acció social. Aquest document recull la nostra posició i les nostres demandes en relació a tres àmbits que considerem essencials en clau de drets amb visió local i metropolitana: el padró com a porta d’accés als drets i els serveis socials, l’habitatge i la garantia d’ingressos.

Sense perdre de vista en cap cas la qüestió competencial i interadministrativa, considerem que el rol dels ajuntaments és cabdal pel que fa a aquests tres reptes i, si bé en menor mesura, pot contribuir també al factor bàsic per combatre la pobresa que representen els ingressos de les llars en situació de major vulnerabilitat. És per això que, d’entre els diversos àmbits en què treballem les entitats que conformem ECAS, ens centrem en l’empadronament –i tot el que implica en termes de drets i accés als serveis socials—, l’habitatge i la garantia de rendes per procurar que totes les forces polítiques que concorreran a les properes eleccions municipals escoltin els nostres plantejaments i incorporin en els seus programes les nostres propostes.

Aquestes reflexions i propostes en clau local i metropolitana s’han enviat a les comissions territorials de Girona, Tarragona i Lleida, per tal que facin aportacions i considerin si ho han d’enviar als grups municipals que es presenten als seus territoris. En el cas de Barcelona, les propostes ja s’han enviat al grups municipals que es presenten a les eleccions per tal que els seus representants les tinguin en compte.

Les propostes en clau local recollides en aquest document fan referència, concretament, a:

PROPOSTES EN CLAU LOCAL

1. PADRÓ, DRETS I SERVEIS SOCIALS

  1. Informació i orientació
  2. Accés al padró, dret de ciutadania
  3. Serveis socials de qualitat
  4. Treball comunitari i en xarxa

2. HABITATGE

  1. Accés a l’habitatge digne
  2. Drets energètics
  3. Sensellarisme
  4. Fiscalitat

3. GARANTIA D’INGRESSOS

  1. Rendes mínimes i prestacions econòmiques
  2. Treball digne i inserció de col·lectius en risc

 

Consulta tot el document Eleccions Municipals 28-M 2023 | Reflexions i propostes en clau local i metropolitana

 

Recommended Posts