congres_treball_ciutadania_logoAl juliol del 2009, ECAS va celebrar el seu primer Congres al voltant d’un tema cabdal en la nostra societat: els vincles entre Treball i Ciutadania. Durant dues jornades, 400 persones es van reunir per debatre i fer aterrar la teoria intel·lectual en la pràctica diària dels professionals de la inserció sociolaboral. La trobada va comptar amb nombrosos experts en el camp de les relacions entre el treball i la ciutadania, i va ser el punt de partida d’una xarxa de relacions i col·laboracions que continua donant fruits.

En concloure el Congrés es va llegir el Manifest final i el Comitè Assessor –element fonamental de les jornades, format per representants dels diferents agents socials implicats en el tema: tercer sector social, Administració, sindicats, empreses, àmbit acadèmic…— va elaborar un Compromís Comú que és una aposta explícita i decidida per superar la crisi social que destrueix llocs de treball i que afecta especialment els col·lectius en risc d’exclusió social. L’escrit declara:

El dret al treball és un element clau per assegurar la cohesió social i l’accés a la ciutadania, tal com s’expressa i està reconegut en el marc de la Constitució.

  • La crisi i la destrucció d’ocupació han deixat en situació de màxima vulnerabilitat econòmica a un volum important de persones que incrementa els col·lectius atesos per les entitats d’acció social.
  • Es produeixen efectes de fractura social i queda compromès l’accés a una ciutadania plena, on les  persones puguin compartir un espai de seguretat i un projecte social comú.
  • És una qüestió de responsabilitat i de justícia social generar les condicions necessàries per a que tots els ciutadans tinguin accés al treball.
  • Ens uneix l’interès i la preocupació per aportar elements de reflexió, debat i propostes al voltant de les polítiques i actuacions per crear ocupació, en especial per aquells col·lectius que pateixen més dificultats per integrar-se al mercat laboral.

Mitjançant el document, les institucions i els interlocutors socials signants es van comprometre a desenvolupar propostes que facin compatible la millora de l’ocupació, la productivitat i la cohesió social, així com a aportar els recursos necessaris per desenvolupar accions en aquesta direcció.

Al llarg de l’any 2010, ECAS ha publicat tres quaderns que donen continuïtat al debat iniciat amb el Congrés Treball i Ciutadania.

portades-TiC_01portades-TiC_02portades-TiC_03